Jogszabályok

 

 

 

 

 

 

 

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről MÓDOSÍTÁSOKKAL

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 5-1993. (XII. 26.) MüM rendelettel.

 

Munkahely:

 

28/2007. (IX. 29.) SZMM rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló 3/2002. (II. 8.) SZCSM-EÜM együttes rendelet módosításról.

2/1998. (I. 16.) MüM rendelet a munkahelyen alkalmazandó biztonsági és egészségvédelmi jelzésekről.
3/2002.(II.8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről.
4/2002.(II.20.) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről.
50-1999. (XI. 3.) EüM rendelet a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről.
3/2003.(III.11.) FMM-ESzCsM együttes rendelet a potenciálisan robbanásveszélyes környezetben levő munkahelyek minimális munkavédelmi követelményeiről.

 

Munkaeszköz, gép:

 

14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről. MÓDOSÍTÁSOKKAL

 

Egyéni védőeszköz:

 

2/2002.(II.7.) SzCsM rendelet az egyéni védőeszközök követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról.

 

Anyagmozgatás, közlekedés:

 

2/1972. (I. 25.) KPM rendelet a Közlekedési Balesetelhárító és Egészségvédő Óvórendszabály IV. (Anyagmozgatás és -tárolás) fejezetének kiadásáról.
17/1993. (VII. 1.) KHVM rendelet az egyes veszélyes tevékenységek biztonsági követelményeiről szóló szabályzatok kiadásáról: 3.sz.melléklet: Gépjárműjavítás biztonsági szabályzata.

 

Építés, hegesztés, vas- és fémipari szerelés, emelőgép,

ipari aplintechnika:

 

31/1995. (VII. 25.) IKM rendelet a Vas- és Fémipari Szerelési Biztonsági Szabályzat kiadásáról.
47/1999. (VIII. 4.) GM rendelet az Emelőgép Biztonsági Szabályzat kiadásáról.
4/2002.(II.20.) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről.
11/2003.(IX.12.) FMM rendelet az ipari alpintechnikai tevékenység biztonsági szabályzatáról.
143/2004. (XII. 22.) GKM rendelet a Hegesztési Biztonsági Szabályzat kiadásáról.
111/2003. (VII. 29.) Korm. rendelet a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról.
14/1998. (XI. 27.) GM rendelet a Gázpalack Biztonsági Szabályzatról.
2/1987. (II. 7.) IpM rendelet a Robbanóanyagipari Biztonsági szabályzat közzétételéről.
63/2004. (IV. 27.) GKM rendelet a nyomástartó és töltőlétesítmények műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről.
72/2003. (X. 29) GKM rendelet a feszültség alatti munkavégzés biztonsági szabályzatának kiadásáról.

 

Foglalkozás egészségügy:

 

25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról MÓDOSÍTÁSOKKAL

 

33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről.

 

Tűzvédelem:

 

54/2014 (XII.5) BM rendelet Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról (Hatályos: 2020.01.22-)

 

23/2011 (III.8) krom. rendelet A zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről.