Hírek - aktualitások

 

 

 

 

 

 

Megjelent az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat- az OTSZ 5.0.

 

Módosult 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról.

 

Módosult 14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről. A módosítás 2012.02.05.-től hatályos.

 

Módosult az 1993 éviXCIII. Törvény a munkavédelemről.A módosítás 2012.01.01.-től hatályos.

 

2011. október hó 06-án hatályba lépett a Belügyminiszter 28/2011. (IX. 06.) BM rendelete az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról.

 

2011. március 16-án lépett életbe az az új kormányrendelet, mely a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szól!

 

A RENDELETEK LETÖLTHETŐK A Jogszabályok MENÜBŐL.